ورود / ثبت نام

اساتید برتر

امید نجفی

کارشناسی مهندسی برق
 • سی ساله
 • دو سال سابقه کار
 • شهر اصفهان
 • کارشناسی مهندسی برق

هژیر قادری

کارشناسی ارشد مهندسی برق
 • بیست و هفت ساله
 • بیشتر از دو سال سابقه کار
 • شهر اصفهان
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق

محمد قاسم شبانی

 • پنجاه ساله
 • سابقه کار
 • شهر نامشخص

غلامرضا مظاهری

دکترا زیست شناسی سلولی مولکولی
 • چهل و دو ساله
 • بیشتر از دو سال سابقه کار
 • شهر اصفهان
 • دکترا زیست شناسی سلولی مولکولی

امید نجفی پور

کارشناسی ارشد مهندسی برق
 • سی ساله
 • بیشتر از دو سال سابقه کار
 • شهر اصفهان
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق

سهیلا صداقتی

دکترا شیمی
 • سی و چهار ساله
 • بیشتر از دو سال سابقه کار
 • شهر اصفهان
 • دکترا شیمی

زهرا جان نثاری

دکترا شیمی
 • سی و شش ساله
 • بیشتر از دو سال سابقه کار
 • شهر اصفهان
 • دکترا شیمی

بهادر امیرشاهکرمی

کارشناسی ارشد تلویزیون و هنرهای دیجیتالی
 • سی ساله
 • بیشتر از دو سال سابقه کار
 • شهر تهران
 • کارشناسی ارشد تلویزیون و هنرهای دیجیتالی

آذرنوش فروزنده فر

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
 • بیست و نه ساله
 • بیشتر از دو سال سابقه کار
 • شهر تهران
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

عارف فرهادی

کارشناسی ارشد انگلیسی
 • سی و دو ساله
 • بیشتر از دو سال سابقه کار
 • شهر خرم آباد
 • کارشناسی ارشد انگلیسی
شما دانش آموزان عزیز می‌توانید پس از انتخاب درس مورد نظر ، برترین استاد های مربوط
به آن درس را مشاهده نمایید و بر اساس رتبه ، استاد مورد نظر خود را انتخاب کنید
تلفن : ۳۲۵۰۵۲۳۲-۰۳۱